Wśród wielu województw w kraju, Kraków wybija się nie tylko w obszarze kultury i akademickim, ale również na licznych innych obszarach. Zaczyna być regionem przyjaznym do życia. Zmiany, które dotknęły miasto w niedawnych latach sprawiają, że miasto naprawdę pnie się do przodu.
Pomocne przekształcenia w Grodzie Kraka.
Co pozytywnego wypracowano w przeciągu ostatniego okresu? Ilość napraw i inwestycji jest spora. Niezwykle wsparły rząd w tym aspekcie finane EU, z których miasto niemało czerpie. Dynamiczne akcje w zakresie uzyskiwania dotacji spowodowały, że małopolska wzbogaciła się o nowe drogi, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i kolejne obiekty konferencyjno – sportowe.
Liczne innowacje są niewidoczne dla zwykłego mieszkańca. Nie oznacza to natomiast, że nie istnieją. Zazwyczaj pomijamy informacje, które nie są bezpośrednio z nami połączone. Typowemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w mieście za mało się robi. Natomiast miasto rozrasta się z każdym dniem. Zmiany w obszarze zarządzania śmieciami, tworzeniu i unowocześnianiu siatki kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to tylko część zmian, które pozwalają krakusom lepiej i wygodniej funkcjonować. Miasto zmienia się też pod kątem możliwości rozrywkowych. Potencjał Krakowa rośnie dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. takie miejsca inspirują przyjezdnych do odwiedzin.
Zapoczątkowane za pomocą zarządu miasta projekty nie dotyczą tylko ścisłego środka Krakowa, ale też są związane z całym regionem. W związku z tym lepiej nie pomstować tylko zobaczyć innowacje w jakie obrósł Kraków.
Następne miesiące – jeśli uda się zachowania szybkości innowacji – umożliwią miastu stać się niezwykłą stolicą małopolski.
Prezydent Krakowa