Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a równocześnie absolutnie niekoniecznych. produkty wspierające lean Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co ciekawe techniki z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów są zbędne dla firmy.